Sempurnakah Sholat Kita?

Salah satu ciri orang yang bertaqwa ialah mereka yang menegakkan shalat (QS Al-Baqarah: 3). Sholat juga menjadi tolok ukur diterima atau tidaknya amalan-amalan lainnya dari seseorang. Insya Allah seluruh amal kita akan diterima manakala sholat kita baik. Sebaliknya, amalan kita tidak akan berguna jika sholat kita rusak. Oleh karena itu, sholat termasuk perkara agung yang […]